Prace licencjackie i magisterskie a wykrycie plagiatu

Mimo wyraźnych zakazów stosunkowo często zdarza się, że osoby piszące prace licencjackie, magisterskie lub inne rozprawy dokonują plagiatu. Oczywiście jest to nie tylko moralnie naganne, ale także karalne. Jeśli tylko plagiat zostanie udowodniony, autor danej pracy licencjackiej czy magisterskiej musi ponieść konsekwencje.

Jedną z najbardziej oczywistych kar dla winnego jest odebranie mu uzyskanego w nieuczciwy sposób stopnia lub tytułu naukowego. Nie ma znaczenia, czy chodzi o prace licencjackie czy rozprawy habilitacyjne - uczelnia ma obowiązek przeprowadzić wszystkie kroki administracyjne, które prowadzą do cofnięcia wcześniejszej decyzji o wydaniu dyplomu delikwentowi.

Oczywiście o tym, że dane prace licencjackie czy magisterskie są plagiatem należy powiadomić także stosowne organy. Osoba winna musi liczyć się z tym, że poniesie konsekwencje prawne. Jedną z nich jest przyznanie się do popełnionego przestępstwa, co w praktyce sprawi, że praktycznie każdy dowie się o oszustwie.

To jednak jeszcze nie koniec. Nie wolno zapominać, że plagiat oznacza rozprawę w sądzie i możliwość skazania osoby, która go popełniła, nawet na 3 lata pozbawienia wolności.