Kryteria wyboru akcesoriów szkolnych

Każdy rodzic chce, jak najlepiej zaopatrzyć dziecko, aby miało ono, jak najlepsze rzeczy w szkole, lecz należy wziąć pod uwagę pobudzenie niezdrowych emocji wśród innych dzieci. Fizyczne bezpieczeństwo dziecka jest bardzo ważne, dlatego lepiej, aby nie nosiło ze sobą najdroższych rzeczy, również nie jest wskazane zbytnie wyróżnianie się na tle innych dzieci.

Umiar i zdrowy rozsądek w tym przypadku jest najlepszym doradcą, a na pewno nie same zachcianki dziecka. Dobrze jest skonsultować się z wychowawcą lub nauczycielem. W szkołach podstawowych przedstawiana jest lista potrzebnych rzeczy, tworzona zwykle przez nauczyciela plastyki. Zwykle wypisane są tam rodzaje farb, kredek, grubość ołówków i strój, jaki powinno dziecko przynosić na te zajęcia, aby ochronić ubranie przed zabrudzeniem, najczęściej jest to zwyczajny fartuszek.

Czasem już w szkole podstawowej nauczyciele ściśle precyzują swoje wymagania odnośnie przyrządów np. na matematyce, jakie dziecko powinno posiadać. Bywa, że narzędzia te są już bardziej profesjonalne, jednakże nadal większość szkół podstawowych preferuje zwyczajne komplety przyrządów potrzebne na geometrię, plastikowe cyrkle i nożyczki z zaokrąglonym zakończeniem dla bezpieczeństwa uczniów.

Należy wspomnieć, iż urządzenia typu telefon komórkowy, czy odtwarzacz mp3, mp4 nie wchodzą w skład akcesoriów szkolnych szkoły podstawowej i ich przynoszenie jest zabronione. Urządzenia te, a zwłaszcza telefon komórkowy w ręku siedmiolatka oprócz tego, ze wygląda, co najmniej śmiesznie to jest również niebezpieczny dla jego zdrowia. Samo posiadanie takich urządzeń przez dziecko leży zależy od świadomości rodziców, jednakże do szkoły nie wolno ich zabierać.

W szkołach średnich, jak i gimnazjach przedmioty wchodzące w skład akcesoriów ucznia nieco różnią się od tych potrzebnych w szkole podstawowej. Przede wszystkim wszelkiego rodzaju farby, kredki, flamastry potrzebne są jedynie aktywnie zaangażowanym w samorządzie, w przygotowaniu dekoracji, czy też uczestniczącym w warsztatach plastycznych. Zwyczajnym uczniom potrzebne są przede wszystkim odpowiednie przyrządy na lekcje matematyki: profesjonalny zestaw na geometrię, metalowy cyrkiel, zestaw ołówków o różnej twardości i grubości, tablice matematyczne, zakreślacie.

Na takim poziomie nauczania należy już uwzględnić specyfikę każdego przedmiotu. Wówczas do geografii niezbędne będą najnowsze roczniki, atlasy i mapy. W szkole średniej matematyka wymaga już specjalistycznego kalkulatora, który jest niezbędny przede wszystkim klasom o profilu matematycznym. Chemia, a przede wszystkim klasy o rozszerzonym tym przedmiocie wymagają fartuchów, masek i okularów dla bezpieczeństwa w czasie eksperymentów, niezbędne będą tu również tablice i dodatkowe zbiory zadań.

Językowe klasy, podobnie, jak wszyscy pozostali uczniowie uczący się języków oprócz podręczników i ćwiczeń muszą być wyposażeni w słowniki i to nie te z podstawowym słownictwem gdyż takie znajdą w każdej książce. Dziecko, które wysyłamy na dodatkowe zajęcia, warsztaty będzie potrzebowało również rzeczy związanych z dziedziną, którą wybrało.

Odpowiednie stroje, przyrządy, akcesoria to dodatkowe koszty, których należy być świadomym. Urządzeniem, które od kilku lat jest podstawą dla każdego ucznia, w każdym wieku stał się komputer i dostęp do Internetu. W szkole średniej i w gimnazjach jest już niezbędnym, aby zestaw ten był poszerzony o drukarkę, a często i o skaner. Na tym etapie bywa, że nauczyciele wymagają wypracowań pisanych nie odręcznie, lecz w formie druku, być może mija się to z celem nauczania, lecz czasy kaligrafii minęły i wygoda zarówno pisania, jak i czytania stała się najważniejszą nawet w szkołach.