Pomysł mundurków szkolnych

Jedynie szkoły, które zakupiły pełen ubiór i których uczniowie w pełni zgodzili się na ich noszenie pozostali przy dumnym wyróżnianiu się wśród innych szkół. Głównie są to szkoły prestiżowe, których uczniom sama fakt uczęszczania do nich nie wystarczy, potrzebny jest wyróżnik również poza murami placówki. W konsekwencji mundurki, które miały ujednolić ubiór szkolny, zapobiec niestosownym ubiorom i przede wszystkim zatrzeć granice społeczne w tej chwili stwarzają jeszcze większe podziały.